Straeon Lleol

Image © Cynthia Stephens

Yma gallwch chwilio am straeon lleol a ychwanegwyd gan bobl Wrecsam.  Gallwch chwilio drwy’r rhestr o straeon neu fesul lleoliad.

Gallwch ddarganfod sut yr effeithiodd y rhyfel ar bobl Wrecsam, sut yr oedd y frigâd dan leol yn rhannu ceffylau gyda’r ymgymerwyr; a be’ ddigwyddodd pan ddaeth Noel Edmonds i Wrecsam.


Image © Cynthia StephensImage © Cynthia Stephens

Delweddau gyda diolch i Cynthia Stephens