Ychwanegwch eich stori

Eich manylion
Dim ond eich enw cyntaf a llythyren flaen eich cyfenw fydd i’w gweld ar y wefan.
Ni fydd eich oed yn cael ei wneud yn gyhoeddus
Ni fydd cyfeiriadau e-bost yn cael eu gwneud yn gyhoeddus
Please select at least one category that best suits your story.Dewiswch o leiaf un categori sydd fwyaf addas ar gyfer eich stori.
Rhowch eich stori ar y map
Nodwch god post/enw lle neu symudwch farciwr y map dros leoliad eich stori (ciciwch ddwywaith ar y map os na allwch weld y marciwr ar eich sgrin). Fel arall defnyddiwch y botwm ‘Dod o hyd i fy lleoliad’.
Uwchlwytho llun
Click on the ‘Browse’ button above if you’d like to add a photo to your story. Select the file on your computer/device and click ‘Upload’ once finished.Cliciwch y botwm ‘Pori’ uchod os hoffech ychwanegu llun at eich stori. Dewiswch y ffeil ar eich cyfrifiadur/dyfais ac yna cliciwch ‘uwchlwytho’.
Rhagor o wybodaeth
  • Files must be less than 2 MB.
  • Allowed file types: png gif jpg jpeg.
I acknowledge sharing this information and consent that my story and any photos or other content may be displayed online or at events.

Rwy’n cydnabod rhannu’r wybodaeth ac yn cydsynio i’m stori ac unrhyw ffotograffau neu unrhyw gynnwys arall gael eu harddangos ar-lein neu mewn digwyddiadau.

Vertical Tabs