Nodweddion o ddiddordeb arbennig

Adeiladau rhestredig Gradd II, cofeb hynafol a thirwedd hardd...

Mwy o ffilmiau fel hyn.

Wrecsam yr Ail Ryfel Byd

Mae’r fideo hwn yn archwilio Wrecsam yn yr Ail Ryfel Byd.
Mae’r fideo hwn yn archwilio Wrecsam yn yr Ail Ryfel Byd.

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Cofio’r rhai a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mynwent Wrecsam.
Cofio’r rhai a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mynwent Wrecsam.

Dathlu bywyd ym Mynwent Wrecsam

Gwthio pramiau a dod o hyd i heddwch ym Mynwent Wrecsam.
Gwthio pramiau a dod o hyd i heddwch ym Mynwent Wrecsam.

Dyfodol Mynwent Wrecsam

Bydd mynwent Wrecsam yno i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau
Bydd mynwent Wrecsam yno i genedlaethau’r dyfodol ei mwynhau

Angladdau a Chofebion

Traddodiadau angladdau a chofebion ym mynwent Fictoraidd Wrecsam
Traddodiadau angladdau a chofebion ym mynwent Fictoraidd Wrecsam

Claddedigaeth gyntaf mynwent Wrecsam

Agorodd y fynwent yn 1976 pan gladdwyd geneth fach yno.
Agorodd y fynwent yn 1976 pan gladdwyd geneth fach yno.